Waarom energieadviezen in de wind worden geslagen

1 januari 2013

De hoofdconclusies zijn als volgt:

1. De voornaamste redenen voor mensen om een EPA (energie prestatie advies) te nemen zijn energiebesparing en milieuvriendelijkheid.

2. In het advies worden veel vaktermen gebruikt. Voor sommige mensen is het advies hierdoor lastig te begrijpen.

3. Doordat de informatievoorziening rondom subsidies te wensen over laat, verzuimen veel mensen om energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast zijn sommige van de aanbevolen maatregelen erg prijzig in verhouding tot de waarde van het huis. Ook dit weerhoudt mensen van het nemen van maatregelen.

4. Voor veel mensen is het treffen van energiebesparende maatregelen financieel niet haalbaar. Daarom laten zij geen advies opstellen.

5. Veel mensen geven aan dat ze over te halen zouden zijn tot een advies als het nemen van maatregelen goedkoper zou zijn.