Waarstaatjegemeente.nl vernieuwde website

22 mei 2008

Wat is er gebeurd met watdoetjegemeente.nl?
De website watdoetjegemeente.nl en de onderzoeksmethode ‘de Staat van de Gemeente’ zijn samengevoegd tot 1 krachtig instrument: waarstaatjegemeente.nl.

Waarom waarstaatjegemeente.nl?
In de roep om kwaliteitsbeleid is het belangrijk dat alle Nederlandse gemeenten werken aan het verbeteren van prestaties. Alleen zo kunnen zij hun klanten – de bedrijven en de burgers – optimaal bedienen. Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van VNG en VGS. Zij zijn van mening dat door te leren van elkaar prestaties gericht en efficient verbeterd kunnen worden. De hulpmiddelen op deze site bieden die mogelijkheid.

Voor wie is de site waarstaatjegemeente.nl bedoeld?
De website is bedoeld voor iedereen met interesse in gemeentelijke prestaties, zowel beroepsmatig als persoonlijk. Dus niet alleen voor raadsleden, wethouders of ambtenaren, maar ook voor journalisten, wijkbewoners of studenten. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier gebruik maken van de gegevens op de site.

Waar komt de informatie vandaan?
Jaarlijks verzamelt de VNG nieuwe kengetallen voor de 350 indicatoren van de database. Centrale dataleveranciers als CBS, adviesoverheid.nl, de Kamer van Koophandel en diverse ministeries leveren de gemeentelijke kengetallen voor het grootste deel van de indicatoren.
Bij een transparante database moet de herkomst van de informatie duidelijk zijn. Daarom wordt op de site bij elke grafiek, tabel of indicatoromschrijving achtergrondinformatie gegeven over de specifieke dataleverancier.