Werkt Groningen@Work?

1 juli 2005

De rapportage “Werkt Groningen@Work?” gaat in de op de bevindingen van een onderzoek naar Groningen@Work.
Bij het Jongerenloket van de dienst Sozawe van de gemeente Groningen liep vanaf april 2004 tot april 2005 het experiment Groningen@Work. Snel, duidelijk en gericht op werk is de Groningse invulling van de Work First benadering en deze begrippen vormen de kern van het experiment G@W.
Het doel van G@W is om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren (tussen 18 en 23 jaar) in een uitkeringsituatie terechtkomen of anders zo kort mogelijk daarin zitten. Met als achterliggend doel een beperking van de jeugdwerkloosheid en het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief voor jongeren.
Dit betekent dat de dienstverlening van de dienst Sozawe vanaf de binnenkomst van de klant in het teken zal staan van het verkrijgen van werk. Maar wat zijn nu, een jaar na de start, de resultaten van G@W?

* Hoeveel en welke categorieën jongeren stromen na aanmelding bij het CWI in bij G@W?
* Hoe staat het met de doorstroom en uitstroom van jongeren die gedurende het afgelopen jaar zijn gevolgd?
* Hoe verloopt de samenwerking tussen alle betrokken partijen?
* Hoe geven de consulenten vorm aan de begrippen snel, duidelijk en gericht op werk?
* En wat vinden de jongeren zelf van deze nieuwe werkwijze?

Kortom: Hoe werkt G@W?
Het onderzoek is opgebouwd uit drie onderdelen, te weten: een monitor, een procesevaluatie en een bijdrage aan de methodiekontwikkeling bij G@W.