Weten waar we staan

14 december 2006

Zie ook Bijlage ( http://www.groningen.nl/onderzoeksbank/Publicaties/sociaalrapport prov gron bijlage.pdf )In het rapport worden stand van zaken, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het sociale domein beschreven.

De hoofdstukken
‘Bevolking en migratie’ (1),
‘Modern burgerschap’ (2),
‘Leefbaarheid en veiligheid’ (3),
‘Vermaatschappelijking van de zorg’ (4)
‘Jeugd’ (5)
corresponderen grosso modo met de gemeenschappelijke thema’s die door het IPO voor de
Sociale Rapporten werden vastgesteld. Hiermee wordt vergelijking tussen provincies
mogelijk.

De uitkomsten van dit Sociaal Rapport vormen de opmaat tot een nieuw sociaal debat en tot de agenda voor het sociale beleid van de provincie Groningen in de periode
2007-2012.
Het Sociaal Rapport 2006 geeft inzicht in de stand van zaken, ontwikkelingen en
toekomstverwachtingen in het sociale domein.
In het begin van ieder hoofdstuk worden de belangrijkste kernpunten per thema samengevat. In dit hoofdstuk worden deze kernpunten op een rij gezet, met als rode draad de invloed van groene en grijze druk op de ontwikkeling van de Groningse samenleving in de nabije toekomst. Hierbij gaat het om de sterke toename van het aantal ouderen, de afname van het aantal jongeren en de daaraan gekoppelde veranderende verhouding tussen de werkende groep en de niet-werkende groep in de Groningse samenleving.