Wijkeconomie: de kleine ondernemer aan het woord

9 juli 2009

In het kader van de Kortlopende STIP-onderzoeken wordt door het NICIS-Institute aandacht geschonken aan het thema ‘ondernemerschap en de wijk . Een van de centrale thema’s hierbinnen is de problematiek van huisvesting van kleinschalige bedrijvigheid in wijken:
* de afstemming tussen vraag en aanbod, de onbekendheid van het aanbod bij ondernemers,
* de onbekendheid van de doelgroep bij makelaars, knelpunten en eventuele (on)mogelijkheden deze aan te pakken.

In dit rapport worden deze onderwerpen onderzocht en beschreven.
Deze samenvatting is als volgt opgebouwd:
A. Achtergrond en vraagstelling
B. Literatuur onderzoek
C. Empirisch onderzoek: de ondernemer aan het woord
D. Onderzoeksvragen en conclusies
E. Beleidsaanbevelingen