Wijken voor wijkwebsites

26 januari 2009

De gemeente Groningen wil de afstand met de inwoners van de stad verkleinen. Dit is een van de beleidspunten in het collegeprogramma 2006-2010. De gemeente is van mening dat betrokken inwoners het leven in een wijk verbeteren. In het collegeprogramma staat: “actieve mensen zoeken elkaar op, komen elkaar tegen, zorgen voor elkaar, redden zichzelf en zijn goed voorbereid op nieuwe situaties”.

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van eerder onderzoek, uitgevoerd door een Communicatiestudente van de Hanzehogeschool. Zij heeft in 2007 onderzoek gedaan naar het doorontwikkelen van digitale communicatie op wijkniveau. Een van de adviezen in dit onderzoek was om de websites van de wijkorganisaties te betrekken in de gemeentelijke communicatie naar de wijken en de inwoners toe.

De gemeente heeft vervolgens de Hanzehogeschool benaderd om het onderwerp wijkwebsites nader te onderzoeken.

Het doel van dit rapport is om de gemeente Groningen inzicht te geven in hoeverre de wijkbewoners interesse hebben in wijkgerichte communicatie en een wijkwebsite. Met dit onderzoek kan worden getoetst of de ambities van de gemeente overeenkomen met de interesses van de inwoners van Groningen.

Als methode voor ons onderzoek hebben we gekozen voor een vragenlijst, aangevuld met het doen van deskresearch.