Wijkenquete leefbaarheid en veiligheid 2014

5 juni 2015

Over het algemeen is het beeld van de leefbaarheid en veiligheid behoorlijk constant. Dat blijkt uit enquêtes met stadjers en uit geregistreerde gegevens. Wel zijn er tussen en soms binnen de wijken in de stad grote verschillen en verschuivingen zichtbaar. Vergeleken met de andere grotere steden in Nederland scoort Groningen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid bovengemiddeld goed.

De verloedering is zichtbaar afgenomen, vooral de afname van vernielingen. In sommige wijken is dit nog wel een punt van aandacht. Op sociaal gebied zien we minder gunstige ontwikkelingen in vooral wijken ten Noorden van de binnenstad. Positief is de toename van de aantallen vrijwilligers en mantelzorgers. In de ervaren overlast zien we een verslechterde stedelijke tendens.