Wijkwebsites in de stad Groningen

1 juni 2007

Voor u ligt het advies welke ik heb geschreven voor de gemeente Groningen. Ik ben gevraagd onderzoek te verrichten naar digitale communicatie via wijkwebsites. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder begeleiding van het hoofd van de afdeling Concerncommunicatie en Representatie.

sleutelwoorden: “Sterk in de kern, rijk in de wijk!”