Woningbehoefteonderzoek 2015 regio Groningen-Assen

17 juni 2015

Over het functioneren van de woningmarkt Groningen -Assen. De vragen die beantwoord worden zijn:Wat is de aard en omvang van de vraagverschuiving.Het effect van deze verschuiving op de ontwikkeling van de binnenstedelijke en dorpse locaties.Aansluiting van het aanbod bij de toekomstige vraag en wat betekent dat voor de nieuwbouw.Of er moet worden geanticipeerd op een andere vraag dan tot nu toe gedacht.