Woningmarktonderzoek 2008

10 juni 2009

In het collegeprogramma 2006 – 2010 “Sterk, sociaal, duurzaam” geeft het college aan te willen investeren in een goed woon- en leefklimaat. De stad kiest voor vitale, leefbare en duurzame wijken met aantrekkelijke woningen voor mensen met verschillende inkomens en goede voorzieningen op alle gebieden.
De Woonvisie 2008-2015 moet de vertaling worden van die ambitie voor de stad. Ter voorbereiding en onderbouwing van deze Woonvisie is dit woningmarktonderzoek uitgevoerd, waarin een aantal kwantitatieve maar vooral ook kwalitatieve aspecten van de woningmarkt in beeld worden gebracht.