Woningmarktonderzoek Groningen 2008

1 september 2008

Groningen is een bijzondere stad. De veelgebezigde term ‘mal versus contramal’ geldt echt voor Groningen en omgeving. Ofwel: een grote stad in een behoorlijk leeg gebied. Dit maakt dat de woningmarkt in de stad niet alleen anders is dan het omliggende gebied, maar ook anders dan in vergelijkbare grote steden.
In deze samenvatting leest u de belangrijkste aanbevelingen van het Woningmarktonderzoek 2008.

Voor dit onderzoek zijn alle informatiebronnen die ingaan op de Groningse woningmarktsituatie grondig geanalyseerd en in samenhang tot elkaar bezien. De aanbevelingen worden gebruikt voor het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie. De consequentie van sommige aanbevelingen kunnen in de beleidsvertaling strijdig met elkaar zijn. Daar zal de komende tijd de discussie vooral over gaan.

Naast de aanbevelingen zelf gaan we ook kort in op de onderbouwing daarvan. De uitgebreide onderbouwing is in het rapport te vinden.
Een kritisch lezer zal wellicht het gevoel hebben dat er weinig verrassingen in het stuk staan en dat is maar goed ook. Als de aanbevelingen haaks zouden staan op het huidige beleid, zou dat betekenen dat we de laatste jaren op de verkeerde manier bezig zijn. Gelukkig is dat niet het geval. Wel geven onderstaande aanbevelingen verdieping en nuancering aan lopend beleid en huidige inzichten. Daarmee proberen we de woningmarkt nog beter te bedienen dan de afgelopen jaren.