Woonvormen voor mantelzorg

9 augustus 2023

OIS heeft inwonerspanel Groningen Gehoord een vragenlijst voorgelegd over mantelzorg en woonvormen voor mantelzorg.

In de enquête zijn vragen gesteld over mantelzorg geven. Ook aan respondenten die geen mantelzorger zijn (84%), werden vragen gesteld over de bekendheid en interesse in verschillende woonvormen die mantelzorg ondersteunen. Het gaat hierbij om mantelzorgwoningen, pré-mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen.

Inwonerspanel Groningen Gehoord – Mantelzorg