Zijwegen

1 mei 2001

De paper ‘Zijwegen’ gaat in op de resultaten van het onderzoek naar oorzaken van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies binnen het personeel van de gemeente Groningen. In de literatuur worden drie verklaringen aangegeven voor de geringe vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies.

De eerste verklaring, de Pipeline Theory, zegt dat er meer tijd nodig is om vrouwen te laten doorstromen.
De tweede verklaring gaat in op de ongelijke kansen tussen mannen en vrouwen
De derde verklaring voor het glazen plafond heeft betrekking op de eigen keuzes die vrouwen maken.

Deze drie mogelijke verklaringen van het glazen plafond hebben wij aan nadere beschouwing onderworpen door middel van een analyse van het personeelsbestand van de gemeente Groningen en door middel van groepsinterviews met (ex)-medewerkers van de gemeente Groningen.