Zonne-energie, een stadspanelonderzoek

19 december 2018

Inwoners van de gemeente Groningen zijn positief over het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente. Dat blijkt uit een enquête onder het Stadspanel die afgelopen maand door ruim drieduizend bewoners is ingevuld. Vooral over zonneparken zijn de deelnemers positief.

Rapport Stadspanel zonne-energie