Zonnetrein

4 juni 2009

Groningen heeft als doelstelling om in 2025 de meest duurzame stad van Nederland te zijn. Om dit te bereiken zijn er al een aantal projecten gestart door de gemeente, door externe partijen, of door een combinatie van beide; in de toekomst zal dit gecontinueerd worden. Recent is de gemeente Groningen benaderd door een ondernemer met een idee dat eventueel binnen het kader van bovengenoemde doelstelling zou kunnen passen. Dit idee betreft een trein op zonne-energie, in het vervolg zonnetrein genoemd, die als toeristische attractie in de stad Groningen neergezet zou moeten worden. In tegenstelling tot het beeld dat het woord trein voor vele zal oproepen, betreft dit een trein op wielen in plaats van op rails.

De ondernemer is op dit idee gekomen nadat hij een dergelijke trein heeft zien rijden in Maastricht. Vanwege situationele verschillen tussen Maastricht en Groningen en technologische ontwikkelingen, zal dit concept niet zomaar gekopieerd kunnen worden. Daarom is het noodzakelijk dat alle relevante facetten met betrekking tot een zonnetrein in Groningen inzichtelijk worden gemaakt, alvorens een beslissing kan worden genomen over de doorgang ervan. Dit is ook gelijk de doelstelling van het haalbaarheidsonderzoek dat uitgewerkt is in dit rapport. De opdracht tot dit onderzoek is gegeven door de gemeente Groningen.

Het resultaat van deze studie is een conclusie met betrekking tot de haalbaarheid van een zonnetrein, op basis van zowel kwalitatieve en kwantitatieve analyses. De gemaakte analyses hebben tot doel praktische, technische en economische facetten inzichtelijk te maken. De basis en de manier waarop de data vergaard worden, zijn onderdelen van de onderzoeksopzet.