Zorg in de groei

1 oktober 2003

Door een wijziging van de Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn de gemeenten met ingang van 1 januari 2003 verantwoordelijk geworden voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jarigen en daarmee verplicht om het wettelijk basistakenpakket uit te voeren. Onder invloed van de vaststelling van het basistakenpakket JGZ en het veranderende beleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau heeft de GGD Groningen gewerkt aan een herijking van de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19-jarigen.
Doel van het JGZ beleid is “het beschermen en bevorderen van de gezondheid van jongeren zodat iedereen als jongere en als volwassene optimaal individueel en maatschappelijk kan functioneren”.
In het schooljaar 2002-2003 heeft de GGD Groningen door middel van een pilot, op een aantal scholen in Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Groningen experimenteel de nieuw ontwikkelde werkwijze ingevoerd. De Hulpverleningsdienst (HVD) van de gemeente Groningen heeft Bureau Onderzoek opdracht gegeven te onderzoeken wat op verschillende scholen de ervaringen zijn met deze nieuwe werkwijze.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: In hoeverre zijn de activiteiten volgens plan uitgevoerd. Hoe wordt het uitgevoerde programma door scholen, ouders en externe samenwerkingspartners beoordeeld?
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de implementatie van het nieuwe beleid zijn op verschillende manieren gegevens verzameld. Ouders en leerlingen zijn evenals leerkrachten en begeleiders telefonisch geinterviewd. Daarnaast is gebruik gemaakt van de registraties van de GGD en zijn sleutelfiguren ‘uit het veld’ (samenwerkingspartners bij externe organisaties) geÃ┬»nterviewd.