Zorgen voor morgen

15 november 2004

Bijgaand onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project “concepten 55+”. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Groningen en een aantal woningcorpora-ties, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen.
Doel van het project is de verwachte vraag naar en het bestaande aanbod van wonen, zorg- enwelzijnsproducten voor ouderen bij elkaar te brengen.Voor de nadere uitwerking is een projectgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigers deelnemen vanuit gemeente, Zorgkantoor, Woningbouwcorporaties, Zorgaanbieders, Welzijnsaanbieders en de ouderenorganisaties