Zorggebruik, ervaren kwaliteit van zorgverlening, wachttijden in Groningen in 2006

21 december 2006

In het voorjaar 2006 ontvingen 9000 Groningers een gezondheidsenquete van de GGD.
De meerderheid stuurde een ingevulde vragenlijst terug (respons 19-64 jaar 54% en 65 jaar en ouder 60%).

Deze in dit rapport gepresenteerde cijfers vormen een aanvulling op het Gezondheidsprofiel Groningen 2006. De geïnteresseerde lezer zal in het gezondheidsprofiel meer informatie vinden over de indicatoren van de volksgezondheid.

Dit rapport is vanaf 8 december 2006 te vinden op de website van de GGD Groningen
(http://www.ggdgroningen.nl -> gezondheidsinformatie).