Zwemvaardigheid 2017

3 oktober 2017

Schoolzwemmen is afgeschaft. De gemeente Groningen heeft de ambitie dat 100 procent van de kinderen minimaal het zwemdiploma A behaalt. Daarom wil ze graag weten hoe het staat met de zwemvaardigheid van de basisschoolleerlingen.
Voor het vierde jaar is deze zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen gemeten. De meting is gedaan door de vakleerkrachten van de scholen. Daarbij is geïnventariseerd of de leerlingen van de scholen een zwemdiploma hebben en als ze die niet hebben of ze dan op zwemles zitten. Van alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs (kinderen van 6 tot en met 12 jaar) heeft 87 procent minimaal een A diploma. De percentages variëren van 62 procent in groep 3 tot 96 procent in de groepen 7 en 8. Dit komt er op neer dat in de hele gemeente van alle kinderen ongeveer 1.200 kinderen geen diploma hebben waarvan ruim de helft in groep 3 zit.