Zwerfjongeren aan het woord

1 juni 2013

Zwerfjongeren in Assen willen een leven zoals ieder ander

Om een beter zicht te krijgen op de groep zwerfjongeren hebben we gesprekken met jongeren gevoerd die in de jongerenopvang in Assen verblijven of hebben verbleven.
Deze zwerfjongeren ervaren onder andere moeilijkheden op het gebied van relaties, school, werk en verslavingen. Ze hebben vaak geen of een beperkt netwerk.
Tevreden zijn ze met de begeleiding die ze nu krijgen, nog liever hadden ze hulp en begeleiding al eerder in hun leven gehad.
Voor hun toekomst willen ze huisje, boompje en beestje, zoals jij en ik.