Stadspanel: Publiekscampagne Kindermishandeling

8 juni 2018

In de week van 20 tot en met 26 november van 2017 vonden diverse activiteiten plaats in het kader van de Publiekscampagne Kindermishandeling. In deze publiekscampagne wordt onder meer een beroep gedaan op mensen om bij een ‘niet-pluis-gevoel’ in actie te komen. Daarbij is de kernboodschap van de campagne: Vermoeden van kindermishandeling? Ook jij kunt iets doen! Na de campagne is een enquête gehouden onder de leden van het Groninger Stadspanel. Het doel van de enquête was om de bekendheid van de campagne te onderzoeken.

Als respondenten nu, na de campagne, een vermoeden van kindermishandeling hebben, dan zouden ze het kind vragen wat er aan de hand is of contact opnemen met Veilig Thuis Groningen. Respondenten die de campagne hebben opgemerkt kiezen vaker voor de optie ‘contact opnemen met Veilig Thuis’ in vergelijking tot de andere antwoordopties. Ook het contact opnemen met het WIJ team wordt vaker genoemd.

Lees hier het rapport