Quickscan WMO : inventarisatie prestatievelden WMO

22 april 2010

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is 14 februari 2006 door de Tweede Kamer aangenomen. Meer eigen verantwoordelijkheid in de zorg, minder vanzelfsprekend leunen op de overheid. Dat is wat het kabinet nastreeft met de invoering van de Wmo. De plannen voor de Wmo passen in de kerndoelstelling van het kabinet: het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit betekent dat de gemeenten het mogelijk moeten maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen meedoen.
Er zijn een aantal prestatievelden opgesteld waar de gemeente beleid op moet formuleren.

bekijk document