Recessiemonitor september 2009

22 april 2010

De wereld leeft momenteel in een crisis, Groningen ontkomt hier niet aan. Maar wat betekent dit nu concreet voor onze gemeente? In hoeverre zijn de gevolgen van de kredietcrisis en de recessie zichtbaar in de gemeente Groningen? De doelstelling van de recessiemonitor is het bieden van een frequent overzicht van de huidige economische ontwikkelingen in de gemeente Groningen. De recessiemonitor Groningen geeft ontwikkelingen weer op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheid, bedrijvigheid, de woningmarkt en het consumentengedrag.De recessiemonitor komt een maal in de twee maanden uit en wordt op maandbasis gemeten. Hij is ontwikkeld door I&O research en wordt samengesteld en uitgebracht door Bureau Onderzoek en Statistiek. De volgende monitor verschijnt eind november 2009.

bekijk document