Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken 2011; onderdeel Benchmark Publiekszaken

6 juni 2011

Bezoekers van de loketten bij de gemeentelijke diensten DIA, SOZAWE en RO/EZ zijn geënquêteerd over de dienstverlening bij het loket. Dit Klanttevredenheidsonderzoek is onderdeel van de de Benchmark Publiekszaken. Deze benchmark vergelijkt jaarlijks de prestaties van gemeenten op het gebied van publieke dienstverlening aan de hand van kengetallen. De deelnemende gemeenten krijgen zo inzicht waarmee ze hun dienstverlening kunnen verbeteren.
De resultaten worden ook opgenomen op de website waarstaatjegemeente.nl.

Stadjers zijn zeer tevreden over de dienstverlening aan de gemeentelijke balies. Dat blijkt uit onderzoek onder de bezoekers van de drie grote publieksbalies van de DIA, SOZAWE en RO/EZ. Het totaaloordeel van burgers over de dienstverlening aan de balie van deze drie diensten is 7,9. Dat is een verbetering van 0,4 ten opzichte van 2009 (toen een 7,5). De DIA scoort met een 8,0 het hoogst, RO/EZ scoort een 7,9 en SOZAWE een 7,6.

bekijk de rapportage