10.000 enquêtes Leefbaarheid

12 november 2018

Ruim 10.000 inwoners Ten Boer, Haren en Groningen beantwoordden de Enquête Leefbaarheid 2018. Van hen deden 3.300 telefonisch mee en 6.700 online. We vroegen om hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk, buurt of dorp en over hun eigen leefsituatie. De Enquête Leefbaarheid bevat zeer diverse onderwerpen: van het onderhoud van de openbare ruimte tot mantelzorg, van omgang met buurtgenoten tot de kwaliteiten van de woning, van veiligheid tot deelname aan de maatschappij.
In het nieuwe jaar publiceren we de uitkomsten. Eerdere resultaten vindt u hier.

De drie gemeenten willen samen met de inwoners de Nieuwe gemeente Groningen leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is daarbij van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen, én om te weten wat er al goed gaat. Om deze informatie straks over de hele nieuwe gemeente te hebben, hebben de drie gemeenten deze enquête samen gehouden. In het huidige Groningen al voor de 12e keer. Eerdere resultaten vindt u hier.

Anoniem
Mensen die meedoen aan onze enquêtes blijven anoniem. In rapportages komen nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. We geven alleen informatie over groepen, bijvoorbeeld de inwoners van Paddepoel, Ten Boer of Oosterhaar. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus, en daar houden wij ons aan.