Samenhang inkomen en welzijn inwoners gemeente Groningen

20 oktober 2021

Deze publicatie is een onderdeel van de Armoedemonitor 2021 van de gemeente Groningen. In deze publicatie gaan we in op de samenhang tussen inkomen en welzijn van inwoners van de gemeente Groningen. We kijken daarbij onder meer naar gezondheid, gevoelens van eenzaamheid en het mee kunnen doen met de samenleving. Het overzicht in de publicatie is gebaseerd op de uitkomsten van het ‘Leefbaarheidsonderzoek’ van de gemeente Groningen. De bij dit onderzoek horende enquête is aan alle inwoners (18 jaar en ouder) van de gemeente toegestuurd. Ongeveer 23.000 mensen vulden de vragenlijst daadwerkelijk in. De enquête is afgenomen in het najaar van 2020.

Samenhang armoede en welzijn