Sporthallen 2018

5 november 2018

Download het bestand

Jaarlijks voert OIS een klanttevredenheidsonderzoek uit voor Sport050. Dit jaar hebben we gekeken naar de tevredenheid over de sporthallen. We zien dat ruim 60 procent van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over zijn of haar sporthal. Hieruit volgt wel dat iets minder dan 40 procent niet tevreden is over de sporthal waar hij of zij gebruik van maakt. De algemene tevredenheid over alle sporthallen samen is iets toegenomen ten opzichte van het onderzoek uit 2015.  We bespreken ook de tevredenheid van de gebruikers van een specifieke sporthal.