Stadjers over gebiedsgebonden aanpak sociale domein

6 augustus 2014

In oktober 2013 is aan stadspanelleden gevraagd hun mening te geven over de plannen van de gemeente Groningen om de toegankelijkheid van de sociale voorzieningen te verbeteren. Daarnaast hebben 48 maatschappelijke instellingen via een enquête hun mening gegeven over de plannen.

Bekijk de rapportage