Stadjers over verkeerslawaai

15 februari 2013

Bijna 1 op de 10 Stadjers heeft last van verkeerslawaai. Behalve door de nabijheid van drukke wegen komt dit door het gedrag van weggebruikers. Dit blijkt uit enquêtes die we hielden onder Stadjers.

In het najaar van 2010 beantwoordden ruim 6.000 Stadjers vragen over geluidsoverlast, als onderdeel van de Enquête leefbaarheid en veiligheid. Hun antwoorden vormden voor de gemeente een eerste oriëntatie op de beleving van geluidsoverlast, naast de uitgevoerde modelberekeningen in decibellen.
Stadjers ondervinden het meeste last van geluid van buren (17 procent), gevolgd door geluid van wegverkeer (9 procent). De bewoners van de wijk Centrum ondervinden het meeste hinder van geluid. In gebieden met veel lawaai loopt de geluidsoverlast terug. In gebieden met weinig overlast neemt het wat toe.
Bekijk de rapportage Oriëntatie geluidsoverlast; beleving door bewoners, 2010

Een jaar later, in het najaar van 2011, hebben 3.188 Stadjers die geluidhinder door wegverkeer ondervinden daarover vragen beantwoord. Zij ondervinden verkeerslawaai doordat ze dicht op een drukke weg wonen, maar ook in woonwijken en vooral bij mooi weer, op werkdagen en overdag.
Verkeerslawaai komt vaak door gedrag van automobilisten en brommer- en scooterrijders: veel gas geven, hard rijden, remmen en optrekken of harde muziek. De geënquêteerden vinden het dan ook belangrijk dat anderen zich bewust worden van verkeerslawaai, niet alleen de veroorzakers maar ook instanties als de overheid.
Verkeerslawaai is slecht voor de nachtrust en het welbevinden van degenen die er last van hebben. Hinder doet zich vooral voor bij open ramen of als men in de tuin of op het balkon is. De mate van hinder hangt ook af van de persoon en de vorm-van-de-dag. Stadjers doen hun best om met verkeerslawaai om te gaan. De helft van de mensen met verkeerslawaai neemt dit voor lief door positieve kwaliteiten van hun woning, zoals de woonplek of een mooi uitzicht.
Bekijk de rapportage Stadjers over verkeerslawaai, 2011

De gemeente heeft een voorontwerp voor een actieplan gemaakt om geluidknelpunten wegverkeer te verbeteren. Dit staat open voor inspraak tot en met 28 maart 2013.
Meer informatie over het voorontwerpactieplan