Inwonerspanel: Stadsenquête 2018

17 mei 2019

Stadsenquête: woningeigenaren willen investeren in energiebesparing

De Stadsenquête 2018 besteedde aandacht aan voorzieningen, dienstverlening, de WIJ -teams en duurzaam wonen. De respondenten waren tevreden over voorzieningen zoals basisscholen en peuterspeelzalen, maar minder tevreden over voorzieningen voor jongeren en voor ouderen in de buurt. Ook bleek uit het onderzoek dat een kwart van de respondenten bekend is met WIJ Groningen. Vier van de tien woningeigenaren willen investeren in energiebesparende maatregelen.

rapport stadsenquete 2018