Stadspanel nieuwsbrief 3 najaar 2018

28 juni 2019

Lees de nieuwsbrief

Stadspanel nieuwsbrief 3 gaat onder meer in op de burgerpeiling en de stadsenquête, onderzoeken waarbij de mening over gemeentelijke zaken en voorzieningen is gevraagd en op de campagne kindermishandeling.