Stadspanel: Oud en nieuw

1 juni 2018

Download het bestand

Op 23 mei 2018 hield Groninger gemeenteraad een expertmeeting over oud en nieuw. Voor input voor deze bijeenkomst heeft Onderzoek en Statistiek een peiling gedaan onder het Stadspanel naar de ervaringen met oud en nieuw. Van de respondenten geeft ruim een kwart aan vaak overlast te ondervinden tijdens oud en nieuw. Ruim de helft van de respondenten is geen voorstander van het toestaan van het afsteken van vuurwerk. Dit percentage is iets hoger dan in een eerdere peiling in 2016. Driekwart van de respondenten vindt het een goed idee als er een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou worden door de gemeente. Het organiseren van buurtactiviteiten tijdens de jaarwisseling zou bovendien volgens de respondenten kunnen bijdragen aan het terugdringen van overlast. De respondenten geven ook aan dat zij handhaving tijdens oud en nieuw belangrijk vinden, met name als het gaat om het afsteken van vuurwerk.