Stadspanel over LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender)

19 december 2012

In juni 2012 heeft de gemeente Groningen met de minister van OCW de intentieverklaring lokaal emancipatiebeleid LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) 2012-2014 ondertekend. Deze verklaring omvat een aantal gezamenlijke afspraken om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LGBT-gemeenschap verder te bevorderen.
Onderdeel van deze afspraken is dat de gemeente Groningen een lokaal meerjarenplan opstelt. Dit meerjarenplan van de gemeente Groningen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Platform LGBT Groningen, een samenwerkingsverband van een groot aantal lokale LGBT-organisaties. Het doel van het platform is het vergroten van de sociale acceptatie en zichtbaarheid van de LGBT-gemeenschap in de stad Groningen en omgeving.
In het kader van dit meerjarenplan is het belangrijk te weten hoe de inwoners van de gemeente Groningen denken over verschillende onderwerpen rond LGBT. Daarom is het Stadspanel Groningen gevraagd naar de mening over homoseksualiteit, discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en over seksuele diversiteit.

Bekijk hier het onderzoek