Stadspanel: Zonne-energie

19 december 2018

Download het bestand

In 2035 wil de gemeente Groningen graag CO2-neutraal zijn. Om dit te halen is veel duurzame energie nodig, waaronder zonnepanelen. Om de mening van inwoners van de gemeente te onderzoeken, is het Stadspanel gevraagd naar haar mening over zonne-energie en andere vormen van duurzame energie.

De panelleden zijn positief over zonne-energie en ook over het plaatsen van zonneparken, grote velden vol met zonnepanelen. Ongeveer een kwart van de respondenten heeft zelf al zonnepanelen. Veel andere panelleden zouden wel zonnepanelen willen, maar kunnen het vaak niet omdat ze geen dak hebben of omdat zij er niet zelf over kunnen beslissen. Een klein deel van de respondenten investeert al in een vorm van duurzame energie. De panelleden die nog niet investeren zouden het liefste in zonne-energie of een duurzame energiecoöperatie investeren. Over investeren in windenergie is men minder enthousiast.

Er is weinig weerstand tegen het plaatsen van zonneparken, ruim 75 procent vind het plaatsen ervan een goed idee. De meest geschikte plaatsen ervoor vindt men industrieterreinen en langs spoor- en autowegen. Men ziet zonneparken echter liever niet in het zicht van woningen.