Statistisch Jaarboek 2009

16 april 2010

Eén maal per jaar zet het gemeentebestuur van Groningen de feiten en cijfers overzichtelijk op een rij. Iedereen kan in dit Statistisch Jaarboek 2009 allerlei leuke en wetenswaardige feiten nalezen. Het boek is gebaseerd op verzamelde gegevens uit basisregistraties en op gegevens die aangeleverd zijn door de Bestuursdienst, de Dienst Informatie en Administratie, de Milieudienst, de dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn, de dienst Sociale Zaken en Werk, de Hulpverleningsdienst en de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Ook zijn veel gegevens afkomstig van niet gemeentelijke instellingen, bijvoorbeeld de provincie, onderwijsinstellingen, theaters, maatschappelijke instellingen en ziekenhuizen.

bekijk document