Statistisch Jaarboek 2010

16 april 2010

 

Het laatste jaarboek dat ook verkrijgbaar is in papieren vorm.

Voor nieuwere cijfers verwijzen we naar de statistische jaaroverzichten op deze site. Onderverdeeld in thema’s die overeenkomen met de hoofdstukken in dit jaarboek. De statistische jaaroverzichten worden bijgewerkt met nieuwe gegevens zodra deze beschikbaar komen.

Het jaarboek 2010:
Eén maal per jaar zet het gemeentebestuur van Groningen de feiten en cijfers overzichtelijk op een rij. Iedereen kan in dit Statistisch Jaarboek 2010 allerlei leuke en wetenswaardige feiten nalezen. Het boek is gebaseerd op verzamelde gegevens uit basisregistraties en op gegevens die aangeleverd zijn door de Bestuursdienst, de Dienst Informatie en Administratie, de Milieudienst, de dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn, de dienst Sociale Zaken en Werk, de Hulpverleningsdienst en de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Ook zijn veel gegevens afkomstig van niet gemeentelijke instellingen, bijvoorbeeld de provincie, onderwijsinstellingen, theaters, maatschappelijke instellingen en ziekenhuizen.

bekijk document