Statistische overzichten

Cijfers over de gemeente per thema
Hoe veel inwoners heeft de gemeente en hoe veel daarvan zijn student? Hoe zit het met de criminaliteit en leefbaarheid in de gemeente? Antwoorden op deze en andere vragen staan in de statistische jaaroverzichten. De tabellen zijn gebaseerd op verzamelde gegevens van de gemeente en van externen. In een aantal gevallen vergelijken we de gemeente met andere gemeenten en met Nederland. De tabellen vullen we periodiek aan met nieuwe data.

Voor cijfers op wijk- en buurtniveau, zie het buurtinformatiesysteem Gronometer.

De thema’s:

 1. Bodemgebruik
 2. Bevolking
 3. Wonen
 4. Volksgezondheid
 5. Werk en economie
 6. Werkloosheid
 7. Sociale zorg en inkomens
 8. Onderwijs
 9. Zorg en welzijn
 10. Cultuur, sport en recreatie
 11. Mobiliteit
 12. Duurzaamheid
 13. Veiligheid
 14. Leefbaarheid
 15. Personeel gemeente Groningen
 16. Politiek en bestuur
 17. Gebiedsgerichte informatie