Statistieken naar thema

Cijfers over de gemeente per thema
Hoe veel inwoners heeft de gemeente en hoe veel daarvan zijn student? Hoe zit het met de criminaliteit en leefbaarheid in de gemeente? Antwoorden op deze en andere vragen staan in de statistieken die te vinden zijn in de gemeentelijke Basismonitor en de buurtmonitor Gronometer. De statistieken zijn gebaseerd op verzamelde gegevens van de gemeente en van externen. In een aantal gevallen vergelijken we de gemeente met andere gemeenten en met Nederland. De cijfers vullen we periodiek aan met nieuwe data.

In het buurtinformatiesysteem Gronometer kunt u zelf tabellen, grafieken of kaarten maken door onderwerpen en gebieden naar wens te selecteren.

Een aantal thema’s:

 1. Bodemgebruik
 2. Bevolkingbevolking wijken
 3. Wonenwoningen wijken
 4. Werk en economie / werk wijken
 5. Werkloosheid / GWU wijken
 6. Sociale zorg en inkomens / inkomens wijken
 7. Onderwijs / onderwijs wijken
 8. Cultuur, sport en recreatie / cultuur wijken
 9. Mobiliteitautobezit wijken
 10. Duurzaamheidduurzaamheid wijken
 11. Veiligheidveiligheid wijken
 12. Volksgezondheid en zorg / gezondheid wijken
 13. Leefbaarheidleefbaarheid wijken
 14. Meedoen aan de samenleving / contacten wijken
 15. Voorzieningen / tevredenheid voorzieningen wijken
 16. Politiek en bestuur / verkiezingen wijken
 17. Wijkkompassen in de Basismonitor