Statistische overzichten

Cijfers over de gemeente per thema
Hoe veel inwoners heeft de gemeente en hoe veel daarvan zijn student? Hoe zit het met de criminaliteit en leefbaarheid in de gemeente? Antwoorden op deze en andere vragen staan in de statistische jaaroverzichten. De tabellen zijn gebaseerd op verzamelde gegevens van de gemeente en van externen. In een aantal gevallen wordt de gemeente vergeleken met andere gemeenten en met Nederland. De tabellen worden periodiek aangevuld met nieuwe data.

De thema’s:

 1. Bodemgebruik
 2. Bevolking
 3. Woonruimte
 4. Volksgezondheid
 5. Werk en economie
 6. Werkloosheid
 7. Sociale zorg en inkomens
 8. Onderwijs
 9. Zorg en welzijn
 10. Cultuur, sport en recreatie
 11. Mobiliteit
 12. Duurzaamheid
 13. Veiligheid
 14. Leefbaarheid
 15. Personeel gemeente Groningen 
 16. Politiek en bestuur