Stip: vrijwilligers voorop in dienstverlening aan bezoekers

15 mei 2014

‘Wat mag je van een vrijwilliger vragen en wat niet?’ ‘Hoe kunnen vrijwilligers en professionals het best samenwerken?’
Deze twee vragen vormden de basis van een onderzoek dat in 2013 is gehouden bij zes Stip-locaties.

lees de samenvatting