Stadspanel: Straten in Groningen

24 maart 2017

Stadjers hebben meegedacht over de nieuwe omgevingsvisie ‘Next City’. Zo hebben ze een mening kunnen geven over de inrichting van de straten in de stad. Bijna 80 procent van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de inrichting van de straten in Groningen op dit moment. Jongeren en ouderen zijn het meeste tevreden. Respondenten vinden het vooral belangrijk dat een straat goed onderhouden, verkeerveilig, voldoende verlicht en groen is.

 

Lees hier het rapport