Studentenhuisvesting 2009

23 april 2010

Het aantal studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen (HG) is sinds eind jaren negentig sterk toegenomen. Uit tot nu toe gebruikte gegevens lijkt het aantal studenten dat in de stad Groningen woont, maar lichtjes toe te nemen. Dit heeft als gevolg dat van de totale studentenpopulatie het aandeel studenten dat in de stad Groningen woont, lijkt af te nemen. Maar dat zou wel eens niet het geval kunnen zijn. Deze veronderstelling is gebaseerd op verschillen tussen de cijfers van de Rijksuniversiteit (RUG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en het CBS. Het CBS geeft een hoger aantal studenten dat in de stad woont dan de onderwijsinstellingen. Tot nu toe is voor informatie van de gemeente gebruik gemaakt van cijfers van de RUG en de HG. Een van de redenen om dit onderzoek uit te voeren is om meer zicht te krijgen op dit aandeel van de studenten dat in de stad woont. Dat is immers van wezenlijk belang voor het bepalen van de vraag naar woonruimte voor studenten. Daarnaast is het doel van het onderzoek inzicht te krijgen in de motieven die een rol spelen bij studenten om wel of niet zelfstandig te gaan wonen in de stad.

bekijk document