Te veel problemen onder één dak : quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen

23 april 2010

De dienst OCSW heeft Bureau Onderzoek de opdracht gegeven door middel van een quickscan inzicht te bieden in het aantal multi?probleemgezinnen in de stad Groningen en de aanpak van de problemen waarmee deze gezinnen kampen.

bekijk document