Tevredenheid over Wmo-zorg vrijwel gelijk gebleven

5 september 2022

OIS heeft opnieuw het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Dit is een jaarlijks terugkerend onderzoek, dat alle gemeenten in Nederland uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de tevredenheid in Groningen over de Wmo-ondersteuning in 2021 ten opzichte van 2020 ongeveer gelijk is gebleven.

Ruim drie kwart van de deelnemers geeft aan dat zij wisten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag en dat in het gesprek met de Wmo-consulent samen naar oplossingen is gezocht. Zeven op de tien laat weten snel geholpen te zijn; dit is een wat kleiner percentage dan vorig jaar.

Bekijk hier de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021