Uitkomsten Wijkenquête 2016

14 juni 2017

In het algemeen is de leefbaarheid in de gemeente Groningen goed te noemen. Wel zien we verschillen tussen de wijken. De veiligheid is verder toegenomen: er zijn minder inwoners met gevoelens van onveiligheid dan eerder. Ook signaleren minder bewoners vernielingen. De tevredenheid over het onderhoud van het openbare groen en het schoonhouden van de wijken loopt wat terug. De eigen inzet door inwoners,  voor de wijk en voor elkaar, laat een voorzichtig positieve ontwikkeling zien. In elke wijk sport minstens 60 procent van de inwoners en veel inwoners gaan wel eens uit. Dit blijkt uit geregistreerde gegevens en uit de Wijkenquête leefbaarheid en veiligheid 2016, waarvoor 8.314 inwoners ruim 14.000 vragenlijsten hebben ingevuld.
De uitkomsten zijn o.m. verwerkt in het Stadskompas, een nieuwe digitale en interactieve manier om gegevens over de stad, de beleidsthema’s en de wijken te bekijken. U kunt het zelf uitproberen, via de link Stadskompas.