Veel toekomstige WMO-taken hebben het karakter van onbetaalde zorg

19 december 2013

Bij de overheveling van de persoonlijke zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ kunnen mensen uit het netwerk van de zorgvrager een deel van de taken uitvoeren (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp). Bij persoonlijke zorg spelen continuïteit en professionaliteit een cruciale rol. Als betaalde zorg niet meer haalbaar is, ligt hier een taak voor onbetaald werk. Onbetaald werk is inhoudelijk goed vergelijkbaar met betaald werk (continuïteit, professionaliteit).
80 organisaties die met vrijwilligers werken gaven dit aan op een zogenaamde peilingsdag. Meer leest u in …

de rapportage