Veiligheidsbeeld 2014 gemeente Groningen

29 september 2014

Het veiligheidsbeeld schets de veiligheidssituatie in de stad door de bril van een vijftal beleidsprioriteiten:

  • geweldsmisdrijven
  • woninginbraken
  • jeugd en veiligheid
  • georganiseerde/ ondermijnende criminaliteit
  • overlast

Om per wijk een beeld van de veiligheid te krijgen hebben we een veiligheidskompas ontwikkeld. Het kompas spitst zich toe op deze 5 thema’s, met per thema twee of drie indicatoren.

Bekijk hier zelf het veiligheidsbeeld en de kompassen.