Stadspanel: Verbouwing Stadhuis

3 oktober 2017

Download het bestand

In september 2016 is in de gemeenteraad besloten dat het Stadhuis van Groningen aangepakt moet worden. Onderhoud aan het gebouw is noodzakelijk. Een andere belangrijke reden waarom het Stadhuis verbouwd moet worden is de groei van de gemeenteraad. Doordat het aantal inwoners van de gemeente boven de 200.000 is uitgekomen, zullen er na de volgende gemeenteraadsverkiezingen 6 raadsleden bij komen. Om deze reden is de huidige raadszaal in de huidige opstelling niet meer geschikt. Over de verbouwing is aan het stadspanel een aantal vragen gesteld, enkel resultaten: Een ruime meerderheid (87%) van de respondenten vindt het belangrijk dat het Stadhuis toegankelijker en beter geschikt wordt voor ontmoetingen tussen politiek en burgers. Ook een overgrote meerderheid van de stadpanelleden is van mening dat het monumentale karakter van het stadhuis bewaard moet blijven en dat de ontvangstruimtes en deĀ  raadszaal een uitstraling moeten hebben die past bij het monumentale karakter van het Stadshuis.