Vlugschrift “Bevolkingsprognose 2010-2025 gemeente Groningen”

16 november 2010

Jaarlijks maakt Onderzoek en Statistiek Groningen een bevolkingsprognose. De uitvoering van de prognose is in overleg met de dienst RO/EZ opgesteld.

 Een Samenvatting van de uitkomsten

Het aantal inwoners zal volgens deze prognose oplopen naar 205.328 in 2025. De 200.000-grens zal naar verwachting in 2020 worden overschreden.

De toename van de bevolking wordt in de toekomst voor een groot deel bepaald door het geboorteoverschot en het migratiesaldo met het buitenland. Tijdens de prognoseperiode wordt zowel een toename van het aantal geboorten als een toename van de sterfte verwacht.

Het positieve saldo met het buitenland betreft voornamelijk jongeren die in Groningen komen studeren. De verwachting is dat de komende jaren meer jongeren uit het buitenland in Groningen komen studeren.

De binnenlandse migratie wordt lager geschat, dit ondanks de piek in de binnenlandse migratie van 2009.

De relatieve groei van het aantal 65- tot en met 84-jarigen zal in de prognoseperiode het sterkst zijn.

De ontwikkelingen in de groep van 18 tot 24 jaar in Groningen (instroom van studenten) hangt samen met de landelijke ontwikkelingen in vruchtbaarheid. Vanaf 1984 tot 2001 nam het aantal geboorten landelijk toe. Dit is in Groningen terug te vinden in de toename van de leeftijdsgroep 18 tot 24 (studentenleeftijd).

De landelijke leeftijdsverdeling lijkt niet op die van de gemeente Groningen. In Groningen zijn de jongeren sterk oververtegenwoordigd. Dat zal in de toekomst niet veranderen