Vlugschrift Demografie gemeente Groningen 2014

21 augustus 2014

Dit Vlugschrift verschijnt jaarlijks en presenteert de historische demografische ontwikkelingen in de gemeente Groningen. Bijzondere aandachtspunten: het inwoneraantal is opnieuw gestegen. Deze stijging is voornamelijk het resultaat van een positief migratiesaldo’.

Lees het vlugschrift hier