Vrijwilligers 2011: het gaat wat beter en gemakkelijker

15 mei 2012

In 2011 deden we onderzoek naar het georganiseerde vrijwilligerswerk in de stad. We concluderen voorzichtig dat het wat beter en gemakkelijker gaat in het vrijwilligerswerk. Vooral door de vrijwilligersvacaturebanken en het beter functioneren van Stiel en van vormen van deskundigheidsbevordering. Er is ook een positief verband tussen verschillende beleidscomponenten en het gemakkelijker vinden van vrijwilligers.
lees meer