Vrijwilligersonderzoek 2011

15 mei 2012

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke infrastructuur, het bevordert de maatschappelijke samenhang en voorkomt uitsluiting van burgers. Veel werk zou niet worden gedaan als er geen vrijwilligers waren.
Eind 2007 heeft de gemeenteraad nieuw vrijwilligersbeleid vastgesteld, in de nota ‘Investeren in sociaal kapitaal’. De gemeente wil het vrijwilligerswerk faciliteren, waarbij het vinden en binden van vrijwilligers de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Hoe heeft het vrijwilligerswerk zich ontwikkeld tussen 2008 en 2011?
Om antwoord op deze vraag te krijgen hebben we een enquête voorgelegd aan de organisaties in de gemeente die met vrijwilligers werken. Zij hebben in 2008 en 2011 antwoord gegeven op vragen over hun vrijwilligers, het vrijwilligerswerk en ondersteuning van vrijwilligers en organisaties. In 2011 hebben we bovendien sleutelfiguren in het vrijwilligerswerk geïnterviewd.
We concluderen voorzichtig dat het wat beter en gemakkelijker gaat in het vrijwilligerswerk. Dit is vooral te danken aan de vrijwilligersvacaturebanken en het beter functioneren van Stiel en van vormen van deskundigheidsbevordering. Er is ook een positief verband tussen verschillende beleidscomponenten en het gemakkelijker vinden van vrijwilligers.

bekijk de samenvatting 2011

bekijk de rapportage 2011

bekijk de bijlagen 2011

bekijk de rapportage 2008